Rzecznictwo

Rzecznictwo

W Stowarzyszeniu Lambda Warszawa rzecznictwo rozumiemy jako każde działanie, w którym występujemy w imieniu społeczności osób LGBTQIA+ w Polsce i jej praw. Nasze wieloletnie doświadczenie, z którym zawsze wiązało się udzielanie bezpośredniego wsparcia psychologicznego, prawnego czy materialnego, daje nam wyjątkową perspektywę, którą wykorzystujemy do zmiany społecznej i politycznej.

Chcemy wpływać na kształt prawa i praktykę jego stosowania. Dlatego angażujemy się w różne formy rzecznictwa politycznego i prawnego. Rozmawiamy z politykami, zarówno na szczeblu europejskim, ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Służymy ekspertyzą przy konsultacjach projektów ustaw czy rozporządzeń. Inicjujemy strategiczne postępowania sądowe lub włączamy się do już trwających postępowań. Tworzymy opinie, raporty, komentujemy bieżącą rzeczywistość.

Wierzymy, że zmiana polityczna nie dzieje się tylko po rozmowach z politykami. Wiemy, że konieczne jest edukowanie społeczeństwa i budowanie poparcia społecznego dla praw osób LGBTQIA+. Dlatego zabieramy głos publicznie, w mediach. Prowadzimy szkolenia, rozmawiamy z instytucjami, pracujemy z biznesem.

Punktem wyjścia jest dla nas zawsze to, co dzieje się w biurze Lambdy Warszawa. To właśnie kontakt z osobami, które zgłaszają się do nas po pomoc prawną czy psychologiczną, szukają schronienia w prowadzonym przez nas hostelu, pokazuje nam gdzie konieczna jest zmiana. Codzienność nieheteronormatywnej społeczności, której nie tylko się domyślamy, ale którą współdoświadczamy, wyznacza kierunki naszego działania.