Polityka prywatności

W niniejszej polityce określone zostały najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Lambda Warszawa) Twoich danych osobowych i ma to zastosowanie do wszystkich inicjatyw prowadzonych przez Lambdę Warszawa w ramach jej działalności statutowej (dotyczy działalności serwisu internetowego oraz wysyłki newslettera).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24A, identyfikujące się numerem NIP 525-20-14-814, REGON 012954670 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000140531.

Kontakt: warszawa@lambdawarszawa.org, tel. 22 415 83 38.

Strona internetowa (Serwis)

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane Użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz do optymalizacji naszej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, zapobiegać powstawaniu błędów w działaniu serwisu.

Użytkownicy mogą przeglądać nasz serwis anonimowo, nie wymagamy rejestracji, nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas organy państwa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Newsletter

Podanie danych kontaktowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Lambdę Warszawa wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera, na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. „a” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; jak również wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane są przechowywane do czasu wycofania zgody.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej, nie stosujemy profilowania. Dane osobowe subskrybentów co do zasady nie są udostępniane odbiorcom danych. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd.

Lambda Warszawa zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: warszawa@lambdawarszawa.org. W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub wysłanie e-maila na adres: warszawa@lambdawarszawa.org.

Polityka w odniesieniu do plików cookie

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer. Pliki cookie są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w tym celu używamy narzędzia Google Analytics udostępniane przez Google Inc.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i administrator serwera. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Kampanie, akcje i inne inicjatywy prowadzone przez Lambdę Warszawa

W swojej działalności kontaktujemy się z osobami publicznymi, przedstawicielami mediów oraz gromadzimy ich dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. Gromadzimy dane naszych darczyńców takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane osób kontaktujących się z nami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Lambdy Warszawa – realizacja jej celów statutowych dla dobra społecznego, informowanie o działalności społecznej. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych osobowych, to ich źródłem jest zgoda lub informacje publicznie dostępne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Lambda Warszawa ma następujące prawa:

  • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych,
  • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie,
  • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji,
  • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do RODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Dane są przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Lambdy Warszawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszych baz danych, nie stosujemy profilowania. Dane przetwarzane przez Lambdę Warszawa nie są przekazywane do państw trzecich. Co do zasady dane osobowe te nie są udostępniane innym podmiotom. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera lub obsługi kampanii/inicjatyw Lambdy Warszawa.

Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd. Lambda Warszawa zapewnia możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: warszawa@lambdawarszawa.org.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie naszego serwisu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: warszawa@lambdawarszawa.org. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera lub inne osoby przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.